bao cao thanh tich chien si thi dua cap co so

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:16' 19-05-2012
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & đt huyện mỹ đức
Trường thcs an tiến


Báo cáo
thành tích đề nghị tặng
danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”
Năm học: 2011 – 2012
- Họ và tên : nguyễn văn hùng
- Chức vụ: Giáo Viên
- Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở An Tiến.Nội 05/2012

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 An Tiến, ngày 20 tháng 5 năm 2012

Báo cáo thành tích
đề nghị tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”
Năm học: 2011 – 2012

- Họ và tên : nguyễn văn hùng (Nam)
- Chức vụ: Giáo Viên – Phó bí thư chi đoàn
- Đơn vị công tác: Trường trung học cơ sở An Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội.

I. Sơ lược lí lịch
- Sinh ngày, tháng, năm : 25/06/1978
- Quê quán : Thị trấn Đại Nghĩa – Mỹ Đức – Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ : Đại học sư phạm Thể dục thể thao.
II.Thành tích đạt được:
Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
Năm học 2011- 2012 tôi được nhà trường giao nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Thể dục lớp 6A, 6B, 9A, 9B, 9C, và làm Phó bí thư chi Đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2011 - 2012.
2. Thành tích đạt được
a.Công tác chuyên môn nghiệp vụ :
*. Đối với các lớp giảng dạy môn Thể dục
+ LớP 6A : 34 học sinh
- Đạt: 32 học sinh = 94%
- Chưa đạt: 02 học sinh = 6%
+ LớP 6B : 35 Học sinh
- Đạt: 30 học sinh = 86%
- Chưa đạt: 05 học sinh = 14%
+ LớP 9A : 33 học sinh
- Đạt: 33 học sinh = 100%
- Chưa đạt: 0 học sinh = 0%
+ LớP 9B : 28 học sinh
- Đạt: 31 học sinh = 100%
- Chưa đạt: 0 học sinh = 0%
+ LớP 9C : 28 học sinh
- Đạt: 28 học sinh = 100%
- Chưa đạt: 0 học sinh = 0%
*. Học sinh đi thi Thể dục thể thao HKPĐ cấp huyện môn Thể dục do tôi dạy :
- Kết quả : 02 em đạt giải ( Trong đó 01 em đạt giải nhất cấp huyện môn cờ vua nữ, 01 em đạt giải ba cấp huyện môn cờ vua nam)
*.Viết sáng kiến kinh nghiệm : Đề tài SKKN được áp dụng trong năm
-Tên đề tài: Nghiên cứu sự phát triển thể lực của nam vận động viên chạy 100m THCS sau một năm tập luyện.
Đề tài của tôi đã được Hội đồng khoa học nhà trường công nhận và đã được xếp loại A gửi cấp trên (18/20 điểm ).
*.Công tác khác được giao :
Với vai trò là phó bí thư chi Đoàn trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, cụ thể là: tôi luôn nêu cao vai trò của người Đảng viên, đoàn viên, quan tâm sát sao đến kế hoạch của nhà trường, Tổ chức cùng các đoàn viên giáo viên triển khai đồng bộ và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra
+ Đối với chi bộ, tôi luôn quan tâ